Kontakt

Pizzeria Granarollo
(Rozvoz a rezervácia stolov):

+421 907 282 288

Penzión Granarollo a informácie o ubytovaní:
Mgr. Beata Farkašová
penziongranarollo@outlook.sk

+421 910 101 307

Rezervácia a informácie o slávnostných podujatiach (rodinné oslavy, krsty, svadby, promócie a iné): 
p. Farkašová

+421 903 200 841